Wanneer is een septische put verplicht?

Wanneer is een septische put verplicht?

Het is niet altijd verplicht om een septische put te plaatsen. Het kan ook via de riolering. A.d.h.v. het zoneringsplan wordt bepaald of u een aansluiting nodig hebt op het riool, een septische put of een IBA. Om het water zoveel mogelijk te zuiveren is het noodzakelijk dat het afvalwater afgevoerd wordt naar een waterzuiveringsstation.

Woont u in een centraal gebied en collectief geoptimaliseerd buitengebied?

In dit gebied is er riolering voorzien die aangesloten is op een waterzuivering.

Hierin is het verplicht om uw afvoerbuizen aan te sluiten op de riolering. Een septische put is hier niet nodig tenzij de gemeente waarin u woont of de rioolbeheerder van het rioleringsstelsel dit wel verwacht. Dan is het verplicht om een septische put te plaatsen waarin u enkel zwart afvalwater in opvangt.

Woont u in een collectief te optimaliseren buitengebied?

Hierin is de aanleg van de riolering gepland of het is nog niet aangesloten op een waterzuivering.

Indien er riolering ligt dan dan bent u verplicht om het aan te sluiten op de riolering. Is dit niet het geval dan moet u een septische put plaatsen voor zowel zwart als grijs afvalwater.

Woont u in een te individueel optimaliseren buitengebied?

Er is geen riolering voorzien waardoor het water gezuiverd moet worden met een IBA.

Hier heeft u niet de mogelijkheid om de afvoerbuizen aan te sluiten op het riool. In dit geval is een IBA verplicht. In afwachting van een IBA is het wel verplicht om een septische put te plaatsen voor zowel grijs als zwart afvalwater.

Weet u niet in wel gebied u woont?

Het zoneringsplan van de gemeente waarin u woont, bepaalt in welk gebied uw woning zich bevindt. Op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij kunt u een interactieve kaart vinden die de verschillende gebieden weergeeft. Ieder jaar wordt het zoneringsplan geüpdatet. U kunt ook steeds terecht in het gemeentehuis waar ze u zeker en vast verder helpen.

urbain-02

Over Ons

Wij zijn een familiaal bedrijf en hebben al 27 jaar ervaring in graaf- en afbraakwerken.

BTW: BE0462.767.697
IBAN:

U.Heyrman