Veiligheid

VEILIGHEID

U.Heyrman grondwerken hecht veel belang aan veiligheid. Ons gestructureerde preventiebeleid moet het aantal ongevallen verder doen dalen en de algemene veiligheid op de werf verhogen. Bovendien wordt voor ieder project een specifiek veiligheidsplan opgesteld.

Bedrijfsdoelstellingen

Ook in de doelstellingen van onze onderneming speelt veiligheid een belangrijke rol:

  • verdere uitbouw van het veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid
  • opvolging en naleving van de wetgevingen inzake veiligheid en milieu
  • voorkomen van arbeidsongevallen, bijna-ongevallen en risicosituaties door de
  • risicofactoren op de werkvloer te vermijden of tot een minimum te beperken
  • voorkomen of minimaliseren van schade en verliezen door onveiligheid

MILIEU

Als milieubewust bedrijf streven we naar een maximale scheiding van materialen. Zowel het gevaarlijk als het niet-gevaarlijk afval voeren we af in overeenstemming met de milieuwetgeving.
Een maximale recyclage van afbraakmateriaal staat centraal in het milieubeleid van het bedrijf.

Risicoanalyse

Download ons pdf document betreffende risicoanalyses en pakket van eisen

urbain-02

Over Ons

Wij zijn een familiaal bedrijf en hebben al 27 jaar ervaring in graaf- en afbraakwerken.

BTW: BE0462.767.697
IBAN:

U.Heyrman