Recyclage Bouwmateriaal

Het verwerken van afval op onze werf (breken en zeven) geeft als eindresultaat kwalitatieve Copro gekeurde grondstoffen.

mt vrij bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen. De gemengde afvalstroom bestaat met name uit puin, steen, hout, metalen, kunststoffen, papier en karton. Veelal wordt bouw- en sloopafval ingezameld met behulp van afzetcontainers die op de locaties worden geplaatst.

Naast inzameling van gemengd bouw- en sloopafval zijn er ook stromen die rechtstreek naar verwerkende partijen worden afgezet, zoals metalen. Het scheiden aan de bron, zoals dit veelal gebeurd met metalen, is bepalend voor de verdere verwerking van het afval. De verwerking van mono stromen is eenvoudiger, goedkoper en de gesorteerde fracties kunnen vaak met een hogere waarde worden afgezet.

Verwerking
Na inzameling wordt het afval naar een van onze recyclinglocaties getransporteerd. Na het sorteren van grove fracties zoals puin en hout wordt de restfractie afgezet naar diverse afvalsorteerinstallaties in Nederland. In een afvalsorteerinstallaties wordt het bouw- en sloopafval gescheiden in meer dan twintig verschillende deelstromen die vervolgens geschikt zijn voor hergebruik in een nieuwe levenscyclus. Na het sorteren blijft er nog een fractie restafval over. Dit restafval wordt afgezet naar hoogrenderende afvalverbrandingsinstallaties.

Toepassing

Zoals beschreven worden een heel aantal deelstromen uit bouw- en sloopafval gereedgemaakt om als grondstof toe te passen in nieuwe producten. De toepassing van deze secundaire grondstoffen bespaart het gebruik en daarmee de productie van primaire grondstoffen. Naast besparing van schaarse grondstoffen wordt met recycling tevens energie gespaard en de daarmee samenhangende broeikasgasemissie verlaagd

urbain-02

Over Ons

Wij zijn een familiaal bedrijf en hebben al 27 jaar ervaring in graaf- en afbraakwerken.

BTW: BE0462.767.697
IBAN:

U.Heyrman